Felsőörs, Ágostonrendi prépostság

A felsõörsi prépostsági templom román kori tornyának gazdag nyugati homlokzata egyedülálló a hazai emlékanyagban. A kaput lezáró timpanon motívum itt jelenik meg hazánkban elõször.

A Rátót nembeli Örsi család 1175-1199 között Szent Mária Magdolna tiszteletére ágostonrendi prépostságot alapított. 1260-ban a templomban már világi prépostság mûködött, melynek alapítóit Miske ispánnal és feleségével, Margit asszonnyal azonosítják. A templom mai alakját a XIII. század második felében történt átépítések során nyerte.

Legrégebbi része az 1230-as években épült nyugati tornya, melynek három oldala eredetileg szabadon állt, és csak a negyedik kapcsolódott a templomhoz. Gazdag szobrászati díszítésében növény-, állat- és emberalakos motívumok egyaránt megtalálhatóak. Kapuzatának hurkolt oszlopaira Pannonhalmán találunk példát. Míg a torony szabályos kváderkövekbõl épült, addig a templom többi része szabálytalan kõbõl. A torony belsejében a karzatra felvezetõ lépcsõ alatt sírfülke található, mely a kegyúr temetkezési helye lehetett.

A templomot a XIII. század második felében sekrestyével bõvítették. A román kori templom sík mennyezetû hajóját a XIV. század második felében gótikus profilú bordás keresztboltozattal beboltozták. Talán ekkor kapta a torony a ma is látható nyolcszögû lezárását. 1552-ben a törökök elfoglalták Veszprémet, ekkor pusztíthatta tûzvész a templomot. Feltételezhetõ, hogy a mai templom egy korábbi helyén épült, ennek azonban a barokk kori újjáépítés minden nyomát eltûntette. 1736-1747 között Padányi Bíró Márton veszprémi püspök gyökeresen megújíttatta.

A templom mai berendezése is ebbõl a korból való. A korai templom homlokzati tornyos, háromhajós elrendezésû volt, félköríves szentélyzáródással. A mellékhajók egyenes záródásúak voltak, három-három ikerablakkal. A XVIII. századi átépítések során a hajót egyterûvé alakították, az oldalhomlokzat rézsûablakait elfalazták. 1962-1965 között folytattak régészeti és falkutatásokat, illetve ekkor végezték a templom helyreállítását is. Jelenleg Szent Mária Magdolna-plébániatemplomként mûködik.