Budapest, Kiscelli múzeum, Trinitárius templom és kolostor

Óbuda legjelentõsebb egyházi emléke a kiscelli trinitárius kolostoregyüttes ma is álló romtemploma. Ma a kolostor helyén a Kiscelli Múzeum található, a templom részlegesen helyreállított épülete idõszaki kiállításoknak ad helyet.

Dercsényi Zsuzsanna 1738. március 20-án tett alapítványt a trinitárius rend óbudai letelepítésére. A trinitáriusok 1743. augusztus 27-én kapták meg a kiscelli telket. Az új rendház terveinek elkészítésével a bécsi Johann Entzenhoffert bízták meg. Az ünnepélyes alapkõletételre 1747. augusztus 27-én került sor. A templomot a Szentháromságnak és a celli Szûz Máriának szentelték.

1758-1760 körül fejezõdhetett be a templom építése. Az épület fõ részei a keleti szentély, a háromszakaszos hosszház, a boltozott kripta és a nyugati elõcsarnok. A metszetek szerint a homlokzat kéttornyos volt. A fõoltár 1758-ban készült. A Szentháromságot ábrázoló oltárképet Franz Anton Maulbertsch festette.

Az oltárt kétoldalt Szent Katalin és Szent Ágnes szobrai díszítették. A hosszházat három-három oltárfülke bõvítette. A mellékoltárok architektúráját és szobrait Bebó Károly készítette.

II. József 1783. december 9-i dekrétuma oszlatta fel a kolostort. A berendezés szétszóródott és az épület elpusztult. A XVIII. század végén az épületet a katonaságnak adták át. Laktanyának, majd kórháznak használták. A II. világháborúban súlyosan megsérült. Ma a kolostor helyén a Kiscelli Múzeum található, a temploma kiállító helyként funkcionál.