Budapest Margitszigeti premontrei kolostorrom és műemlék kápolna

A Nyulak szigetén álló, 1225 elõtti királyi alapítású premontrei prépostság helyén álló kis historizáló kápolna a Margitsziget gazdag középkori szerzetesi emlékeinek emlékét õrzi.

A török kor után rommá vált területet Lux Kálmán tárta fel, és építette fel a ma is álló premontrei kápolnát, amelynek sekrestyéje a XV. századi kápolna helyén épült fel.

A premontrei prépostságot valószínûleg II. András király alapította, a Nyulak szigetén, 1225 elõtt. Az igen kisméretû prépostsághoz egy egyhajós, félköríves záródású templom tartozott. Korábban ennek helyén már létezett egy Szt. Mihály tiszteletére szentelt templom.

Kezdetben jelentõs királyi adományokat kaptak, de késõbb a margitszigeti domonkos apáca kolostor terjeszkedése miatt jelentõsége csökkent. Az apácák végül az egész sziget területét megkapták a premontreiek csak magát a kolostor területét birtokolták.

A templom mellett a XV. században kápolna is állott. A premontrei prépostságot 1526-ban hagyták el a törökök miatt, ezután az épület rommá vált. Maradványait Lux Kálmán tárta fel és az õ tervei szerint épült fel fel a ma is álló, középkori építészeti megoldásokat másoló kis kápolna.