Csongrád, Ferences kolostor

Jelenkori ferences rendi kolostorépítészetünk egyik emléke a Károlyi család támogatásával, a XX. század 30-as éveiben, román stílusban felépült csongrádi kolostor. Az épületegyüttes mellett álló apácazárda az 1920-as évek végérõl származik.

A Szent József tiszteletére szentel templom a Károlyi család támogatásával, Bauer Gyula és Schitterer Ernõ tervei alapján épült 1930-ban. A templom keleti oldalán az 1927-ben épült apácazárda, nyugati oldalán az 1936-ban befejezett ferences kolostor áll.

A templom homlokzati kialakítása a román stílust idézi, hajóinak elrendezése a római bazilikák felépítését tükrözi. A fõoltár, a mellékoltárok valamint a tabernákulum fehérre festett fából készült. A nyugati oldal üvegablakait ferences szentek, a keletieket, pedig magyar szentek ábrázolják. Rieger gyártmányú orgonája 1943-ban készült.