Esztergom, Keresztény Múzeum

Magyarország leggazdagabb egyházi gyûjteménye, mely több évszázad európai és magyarországi emlékeit õrzi. Képtárának olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga mellett kiemelkedõ fontosságú a XV-XVI. századi táblaképek és faszobrok gyûjteménye. Ebbõl a korból ugyanis a török uralom (1526-1699) miatt nagyon kevés emlék maradt fenn.

Az ország középsõ részének egyházi és világi székhelyi elpusztultak, így a török hódítás által nem olyan súlyosan érintett országrészeken, Erdélyben és a Felvidéken maradtak meg jobban a kolostorokhoz kapcsolható mûvészeti alkotások is.

Simor János a múzeumalapító érsek, és Ipolyi Arnold püspök már a XIX. század közepén felismerte, hogy az akkor már többnyire használaton kívüli középkori emlékeket össze kell gyüjteni, így jutottak ezek az emlékek múzeumba.

Ide sorolható a garamszentbenedeki bencés apátsági templomból származó oltár-együttes és az Úrkoporsó, amely megmutatja azt is, hogy milyen színvonalú és jelentõségû mûvészeti alkotások pusztulhattak el az ország középsõ részének kolostori templomaiban.