Győr, Jezsuita patika

A jezsuita templom mellett, a hozzá kapcsolódó rendházban található a magyarországi barokk szerzetesrendi gyógyszertárak egyik legfontosabb emléke. Az elsõsorban itáliai barokk mûvészek hatását mutató hazai gyógyszertárak általában ausztriai mesterek közvetítésével nyerték el építészeti, belsõépítészeti arculatukat.

A patikák belsõ építészeti tere, a gazdag plasztikai és festett díszítés, valamint a nagyon igényesen faragott bútorok egységes megjelenést biztosítottak.

A patika mennyezetét szinte kinyitotta a mester az ég felé, a négykaréjos mezõben Szûz Mária alakot festettek meg, aki a felhõkön trónol. A festményt gazdag stukkódíszítés egészíti ki, amely a boltívekhez kapcsolódik, és gyümölcsfüzéreket ábrázol.

Emellett kisebb képeken gyógynövényábrák díszítik a mennyezetet. Ezzel az egységes mûvészi kialakítással a legdíszesebb magyarországi barokk patika mennyezetet hozták létre Gyõrben