Kecskemét, Piarista rendház, templom és gimnázium

Kecskeméten a XVIII. század elején fõúri támogatással megtelepedõ piaristák máig mûködõ iskolát alapítottak és templomot építettek. A város egyetlen tiszta barokk stílusú temploma a piaristák Szentháromság temploma. A piaristák egyik leghíresebb intézményének neves diákjaira emléktábla emlékeztet.

A piaristák gróf Koháry István támogatásával 1715-ben telepedtek meg Kecskeméten, és hamarosan meg is nyitották iskolájukat, amely napjainkig folyamatosan mûködik. A rendház építése 1725-ben kezdõdött Peithmüller József tervei alapján. Jobb oldali szárnya, a mai kollégiumi szárny 1825-32 között épült. Kecskemét elsõ tornacsarnokát 1888-ban adták át.

A templomot közrefogó szárnyak egyszerû homlokzataiból csak a gazdag kõkeretes kapuk emelkednek ki. Az intézmény neves tanulói közé tartozott többek között Katona József és Táncsics Mihály. Ma a plébánia és diákotthon mûködik falai között.

A Szentháromság tiszteletére szentelt piarista templomot 1729-ben kezdték építeni Mayerhoffer András tervei szerint. Mai késõ barokk formáját a XVIII. század végi átépítéskor nyerte. A fõhomlokzat síkjába illeszkedõ, 1764-65 között épült tornyát Peithmüller József tervezte. A homlokzatot díszítõ lendületes szobrok Conti Lipót Antal mûvei.

Az erkélykapun a piaristák és a Koháryak oroszlános címerét helyezték el. Hosszú, egyhajós terét Rabitz-boltozat fedi. Szentélye alatt csehsüveg boltozattal fedett altemplom húzódik. Külön szószéke is mutatja, hogy eredetileg a német polgárok kápolnájaként mûködött. A templom berendezésére a barokk túldíszítettség jellemzõ.

A Piarista Gimnázium épülete 1933-ban épült a templomtól balra, a korábban iskolaként szolgáló rendház szomszédságában. Hültl Dezsõ alkotása igazodva a környezethez barokkos stíluselemeket hordoz. Az épület gerincén kerek huszártorony áll, tetején kereszttel. Homlokzati timpanonján allegórikus szoboralakok láthatóak. A magyarországi piaristák egyik legnevesebb intézményének diákjait a Kalazanczi Szent József alapította rend tagjai oktatják.