Mikor van szükség családjogi, válóperes ügyvédre

Szükség lehet családjogi, válóperes ügyvédre, ha a következő esetekben:

 • ha a házasfelek elhatározzák, hogy elválnak
 • ha a házasfelek megállapodást kívánnak kötni a házasságuk megszüntetéséről, vagy a házassági vagyonmegosztásról
 • ha a házasfelek megállapodást kívánnak kötni a gyermeknevelésről, a láthatásról, vagy a gyermektartásról
 • ha a házasfeleknek védelmet kell kérniük a bántalmazás vagy a veszélyeztetés miatt
 • ha a házasfeleknek jogi segítségre van szükségük a gyermek áthelyezésével, azaz elszállításával kapcsolatban
 • ha a házasfeleknek jogi segítségre van szükségük a gyermek elhelyezésével, azaz lakhelyével kapcsolatban
 • ha a házasfeleknek jogi segítségre van szükségük a gyermek nevének megváltoztatásával kapcsolatban

Ezen kívül az élettársi kapcsolatok megszűnésekor is szükség lehet egy tapasztal családjogi ügyvédre, hogy segítsenek az érintetteknek megegyezni a vagyonmegosztásban, illetve amennyiben nincs megegyezés, a bíróságon járjanak el a megfelelő döntések érdekében.

Házassági vagyonmegosztás

A házassági vagyonmegosztás azt jelenti, hogy a házasfelek közös vagyonát elosztják, ha elválnak. A házassági vagyonmegosztás rendszere eltérő lehet országonként, de általában a következő alapelvekre épül:

 • A közös vagyon egyenlő arányban oszlik meg a házasfelek között, a kivétel az előzetesen megszerzett vagyon és az egyéni megszerzett vagyon, amelyek az egyén tulajdonában maradnak.
 • A házassági vagyonmegosztás lehet önkéntes, amikor a házasfelek megállapodnak a vagyonmegosztásban, vagy bírósági döntés alapján történik, ha a házasfelek nem tudnak megállapodni.
 • A házassági vagyonmegosztás során a házasfelek jövedelmét, vagyonát és adósságait is figyelembe veszik.
 • A házassági vagyonmegosztás során a gyermeket nevelő szülőknek lehetőséget kell biztosítani a gyermeket nevelni, és a házasság alatt megszerzett vagyont úgy kell megosztani, hogy ez ne veszélyeztesse a gyermek jólétét.
 • A házassági vagyonmegosztás során a házasság hosszát, a házasság alatt megszerzett vagyont, és a házasfelek között kialakult helyzetet is figyelembe veszik.

Házastársi tartás igénylése

A házastársi tartás igénylése azt jelenti, hogy egy házasfél kérelmet nyújt be a bíróságon, hogy az őt elhagytával maradt házastársától anyagi támogatást kapjon a házasság megszűnése után. A házastársi tartás igénylése általában csak a házasság megszűnése után lehetséges, tehát válás, elhalálozás, vagy annak megállapítása esetén, hogy a házasság nulla.

A házastársi tartás igénylésekor a bíróság figyelembe veszi a következő tényezőket:

 • A házasfelek anyagi helyzetét: a bíróság megvizsgálja, hogy melyik házasfélnek van szüksége a házastársi tartásra és melyik házasfélnek van képessége fizetni a házastársi tartást.
 • A házasfelek életkorát: a bíróság figyelembe veszi, hogy melyik házasfélnek van lehetősége újra elhelyezkedni és melyik házasfélnek van nehézsége ezt megtenni.
 • A házasfelek gyermeknevelési felelősségét: a bíróság figyelembe veszi, hogy melyik házasfélnek van felelőssége a gyermek nevelésére és gondozására.
 • A házasfelek házassági életét: a bíróság figyelembe veszi, hogy mennyi ideig voltak házasok és mennyi időt töltöttek együtt.

A házastársi tartás igénylésekor a bíróság általában a házasság alatt megszerzett vagyont figyelembe véve állapítja meg a házastársi tartás összegét és időtartamát.