Esztergom, Keresztény Múzeum

Magyarország leggazdagabb egyházi gyûjteménye, mely több évszázad európai és magyarországi emlékeit õrzi. Képtárának olasz, németalföldi, német és osztrák anyaga mellett kiemelkedõ fontosságú a XV-XVI. századi táblaképek és faszobrok gyûjteménye. Ebbõl a korból ugyanis a török uralom (1526-1699) miatt nagyon kevés emlék maradt fenn. Continue reading „Esztergom, Keresztény Múzeum”