Kalocsa, Apáca kolostor

Miasszonyunkról nevezett Kalocsai Iskolanõvérek zárdája

A szegény sorsú leányok nevelésére a XVI. században alapult iskolanõvérek rendje a XIX. század közepén telepedett meg Kalocsán a ma is álló neoromán stílusú, Miasszonyunkról elnevezett zárdájukban. Az iskolanõvérek jelenleg is számos jó hírû intézményt: óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is mûködtetnek.

Az iskolanõvérek rendjét 1597-ben Fourier Szent Péter és Boldog Le Clerck Alix alapította a szegény sorsú leányok nevelésére. A Szent Ágoston reguláit követõ közösség Kalocsán való megtelepedése a XIX. század közepén történt, és Kunszt József kalocsai érsek nevéhez fûzõdik. Õ építtette számukra a templomot (az egykori piarista templom helyén) és a kolostort.

A Miasszonyunknak szentelt zárdaegyüttest Karl Rösner bécsi építész tervezte neoromán stílusban. A templom 1857-1860 között épült. A zárda és az internátus eredetileg egyemeletesnek épült, a második emeletet 1914-ben Bernárda Anya emeltette.

A szerény megjelenésû templomot az együttesbõl magasan kiemelkedõ homlokzati középtoronnyal látták el, hajója egyenes záródású szentélyben végzõdik. Mennyezetfreskói Szent József és a Szent Család életébõl vett jeleneteket ábrázolnak. Kiemelkedõ szépségû a szentélyben álló, a bécsi Körner tervei alapján készült neoromán stílusú fõoltár, melynek oltárképe Kuppelwiesel Lipót mûve. A templom hajóját stációképek díszítik. A templom ablakaira Kratzmann Ede üvegfestõ Szent István életét ábrázoló képei az 1890-es felújítás során kerültek.

1948-ban beszüntették a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Kalocsai Iskolanõvérek mûködését, a nõvérek Ausztriában telepedtek le.

1989-ben kapta vissza kolostorát a rend, átadták a nõvérek számára a felújított templomot, nevük a „szegény” jelzõ elhagyásával Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanõvérekre változott. Jelenleg két rendházuk mûködik Kalocsán, óvodát, általános iskolát és gimnáziumot is mûködtetnek, ez utóbbi kettõt a közelmúltban elkészült épületekben. A templom a belvárosi plébániához tartozik és ellátja az egyházi szolgálatot a városi kórházban és börtönben.